ios

הגדרת דואר אלקטרוני באמצעות אפליקציית הדואר של ios:
חשוב: אפל תיקנו תקרלה בגירסת 11.0 שגרמה להודעת השגיאה "אין אפשרות לשלוח דואר" עבור חשבונות דואר Outlook.com, O365, Exchange .  אם אתה משתמש ב- iO...
א', 11 מרץ, 2018 at 11:55 לפני הצהריים