במסמך word, בדרך כלל גלישת טקסט בתא טבלה באופן אוטומטי. עם זאת, אם הגדרתם גובה מדויק בשורות, התאים לא מתרחבים כשאתם מוסיפים תוכן עליהם. כדי לאפשר שגובה השורה ישתנה בהתאם לתוכן שאתם מוסיפים, בצעו את הפעולות הבאות:


לחצו על הטבלה.

לחצו על נקודת האחיזה העבר  הטבלה כדי לבחור את הטבלה.

באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה, לחץ על מאפייני טבלה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה שורה.
בחר את תיבת הסימון ציין גובה.

לחץ על החץ לצד גובה שורה ולאחר מכן לחץ על לפחות.

לחץ על אישור.

כדי להפוך את הטקסט לגלוי, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שנבחרה ולאחר מכן לחץ על פזר שורות באופן שווה.