הצגה

זוהי פעולת האיפוס היסודית ביותר אשר תתקין מחדש את מערכת ההפעלה. כל החשבונות, הקבצים, ההגדרות, הגדרות מותאמות אישית של Asus ואפליקציות Windwos store apps יוסרו.
אפשרות זו שימושית למשתמשים אשר מעוניינים לאתחל את המחשב שלהם מהיסודי. פעולה זו מסירה הכל ומתקינה את מערכת ההפעלה מחדש - אופציות נוספת אשר מתבטלת הינה ה-Go back למשתמשים אשר שדרגו ממערכת הפעלה קודמת לחלונות 10.

וידאו

 

Get started

לחץ על כפתור Windows / התחל.

 

לחץ על "הגדרות".

 

לחץ על "עדכון ואבטחה".

 

לחץ על "שחזור" ולאחר מכן על "אפס את המחשב"

לחץ על "Get started" / התחל.

 

לחץ על "מחק את הקבצים האישיים שלי"

אפשרויות השחזור המדוייקות תלויות בדרך בה המשתמש התקין את חלונות 10.
משתמשים אשר שדרגו מחלונות 8.1 לחלונות 10 עם מחיצת שחזור של Asus יראו אפשרות שחזור שלישית.

 

בהתאם לצרכיך - בחר באפשרות הרצוייה.

אם ברשותך כמה מחיצות או כוננים, תוכל לבחור האם לאפס רק את הכונן בו חלונות מותקן או בכל הכוננים.

 

בהתאם לצרכיך - בחר באפשרות המתאימה.

 

 

לחץ על "הבא".

 

לחץ על "אפס".

זהו המסך האחרון בו קיימת אופציה לביטול.

 

במידה ואפשרות "אפס" אינה עובדת במערכת ההפעלה. תוכלו לנסות את מצב "WINRE (Windows Recovery Environment) וגשו לשלבים הבאים.

לחצו על "אחזור" ולאחר מכן "הפעלה מתקדמת".

לחצו "הפעל מחדש כעת", מערכת ההפעלה תיכנס למצב "WINRE (Windows Recovery Environment)"

בחר "פתרון בעיות".

בחר "הפעל מחדש מחשב זה".