מיין את התרחישים הבאים:

  • עתה התקנת Office 365, ואתה בערוץ חודשי.
  • עדכון יצר בעיה וברצונך לחזור לגירסה ישנה יותר

בתרחיש זה, עליך לעבור מערוץ חודשי אל ערוץ חצי שנתי.


יש לפתוח את שורת הפקודה CMD כמנהל  (כפי המוסבר במאמר - https://goo.gl/62ZZgF )ולהקיש את הפקודות הבאות


cd C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun

OfficeC2RClient.exe /changesetting Channel=Deferred

OfficeC2RClient.exe /update user


התקנת אופיס תעדכן שיש לסגור את כל התוכנות הפתוחות ולאחר מכן תבצע שינוי לגירסה האחרונה בערוץ החדש.