מאחר ש -  Outlook  מסתנכרן עם חשבון הדואר האלקטרוני שלך ב - Office 365,  כאשר תייבא את הדואר  האלקטרוני לפי ההוראות, הדואר האלקטרוני יעבור ישירות לחשבון הדואר האלקטרוני שלך  ב .Office 365-

הוראות אלה מבוססות על ההנחה שכבר ייצאת   את הדואר  האלקטרוני, אנשי הקשר ופריטי לוח השנה שלך ב -  Outlook  ממופע אחר של  Outlook  ושכעת  ברצונך לייבא אותם אל  Outlook 2013  ,  Outlook 2016  או אל תיבת  הדואר שלך ב - Office 365.

לחץ כדי לעבור למאמר-"ייצוא או גיבוי של דואר אלקטרוני, אנשי קשר ולוח שנה לקובץ ‎.pst של Outlook"  -  

https://goo.gl/G7FKSE


לחץ על הקישורים כדי לעבור למיקום הרלוונטי:


Outlook 2007


Outlook 2010 :


Outlook 2016  ו - Outlook  2013: 


בחלק העליון של רצועת הכלים של  Outlook 2016  או   Outlook 2013,  בחר קובץ .

בחר פתח ויצא יבא/יצא  פעולה זו מפעילה את האשף .
בחר ייבוא מתוך תוכנית או קובץ  אחרים ולאחר מכן לחץ על הבא .

בחר קובץ נתונים של  Outlook   (.pst)   ולחץ על הבא .

אתר  את  קובץ ה - .pst  שברצונך  לייבא. תחת אפשרויות  בחר כיצד ברצונך לטפל  בהודעות דואר אלקטרוני ובאנשי קשר ולאחר מכן בחר הבא .
אם הוקצתה סיסמה לקובץ הנתונים של  Outlook  (.pst),  הזן  את הסיסמה ולחץ על אישור .

אם אתה מייבא את התוכן של קובץ ה - .pst  לתיבת  הדואר שלך ב - Office 365,  בחר  תיבת דואר זו כאן .

אם אינך מייבא לתיבת הדואר שלך ב - Office 365,  בחר ייבא פריטים  לתוך התיקיה הנוכחית  פעולה זו מייבאת את  הנתונים לתיקיה הנבחרת כעת .
בחר סיום  ‎ Outlook  . מתחיל לייבא את התוכן של  קובץ ה - .pst  שלך  באופן מיידי. התהליך מסתיים כאשר תיבת ההתקדמות נעלמת .

אם אתה מייבא את קובץ ה - .pst  לתיבת  הדואר שלך ב - Office 365,  ייתכן  שתראה הודעה המציינת שהוא מנסה להתחבר אל   Office 365.  מצב זה מתרחש כאשר החיבור לאינטרנט נקטע, גם  אם רק לרגע. לאחר שהחיבור לאינטרנט מתחדש ,  Outlook  ממשיך לייבא את קובץ ה -  pst.

עצה :     אם  ברצונך לאחזר רק מספר הודעות דואר אלקטרוני או אנשי קשר מקובץ נתונים של  Outlook  (.pst),  באפשרותך  לפתוח    את  קובץ הנתונים של  Outlook  ולאחר  מכן, ב- חלונית ניווט, לגרור ולשחרר את הודעות הדואר האלקטרוני ואת אנשי הקשר  מקובץ ‏ (.pst)  בתיקיות  Outlook  הקיימות שלך .

 לתחילת המאמרOutlook 2010 :


בחלק העליון של רצועת הכלים של  Outlook,  בחר את הכרטיסיה קובץ .בחר פתח  יבא  פעולה זו מפעילה את האשף .באשף הייבוא והייצוא  לחץ על ייבוא מתוך תוכנית או קובץ  אחרים ולאחר מכן לחץ על הבא .בחר קובץ נתונים של  Outlook   (.pst)   ולאחר  מכן לחץ על הבא .בחר עיון  בחר את קובץ ה - .pst  שברצונך לייבא ולאחר מכן בחר הבא .


הערה :  

תחת אפשרויות  אם ברצונך שהמידע המיובא יחליף פריטים כפולים  שכבר נמצאים ב - Outlook,  בחר  אפשרות זו. אם לא, בחר אל תייבא פריטים כפולים .
אם הוקצתה סיסמה לקובץ הנתונים של  Outlook  (.pst),  אתה  מתבקש להזין את הסיסמה וללחוץ על אישור .

הגדר את האפשרויות לייבוא פריטים.  בחר סינון אם ברצונך לייבא הודעות דואר אלקטרוני מסוימות בלבד.  בחר את הכרטיסיה אפשרויות נוספות אם ברצונך לייבא הודעות דואר  אלקטרוני שנקראו או לא נקראו בלבד .

בדרך כלל אין צורך לשנות את הגדרות ברירת  המחדל. התיקיה העליונה – בדרך כלל תיקיות אישיות  קובץ  נתונים של  Outlook   או  כתובת הדואר האלקטרוני שלך – נבחרת באופן אוטומטי .
האפשרות כלול תיקיות משנה נבחרת  כברירת מחדל. כל התיקיות תחת התיקיה שנבחרה ייובאו .
בחר אחת מאפשרויות היעד :

יבא פריטים לתוך התיקיה הנוכחית   אפשרות זו מייבאת את הנתונים לתוך התיקיה  הנבחרת כעת .

יבא פריטים לאותה תיקיה ב   אפשרות זו מייבאת את הנתונים לתוך תיקיית היעד  בעלת שם זהה לזה של תיקיית המקור, לדוגמה, מתיבת הדואר הנכנס לתיבת הדואר הנכנס.  אם תיקיה מסוימת אינה קיימת ב - Outlook,  המערכת  תיצור אותה .

 

בחר סיום  Outlook.  מתחיל בייבוא הנתונים שלך  באופן מיידי. תדע שהתהליך הסתיים כאשר תיבת ההתקדמות תיסגר .


עצה :     אם  ברצונך לאחזר רק מספר הודעות דואר אלקטרוני או אנשי קשר מקובץ נתונים של  Outlook  (.pst),  באפשרותך  לפתוח   את  קובץ הנתונים של  Outlook  ולאחר  מכן, ב- חלונית ניווט, לגרור ולשחרר את הודעות הדואר האלקטרוני ואת אנשי הקשר  מקובץ ‏ (.pst)  בתיקיות  Outlook  הקיימות שלך .

 לתחילת המאמר


Outlook 2007


בחלק העליון של רצועת הכלים של  Outlook 2007,  בחר קובץ .
בחר ייבוא וייצוא  פעולה זו מפעילה את האשף .
באשף הייבוא והייצוא  לחץ על ייבוא מתוך תוכנית או קובץ  אחרים ולאחר מכן לחץ על הבא .לחץ על קובץ תיקיות אישיות  (.pst)   ולאחר  מכן לחץ על הבא .לחץ על עיון ולאחר מכן  בחר קובץ לייבוא .


הערה :   תחת אפשרויות  מומלץ ללחוץ על אל תייבא פריטים  כפולים אלא אם כן ברצונך שהמידע המיובא יחליף או ישכפל פריטים שכבר  נמצאים ב - Outlook.

לחץ על הבא .


אם הוקצתה סיסמה לקובץ התיקיות האישיות ‏ (.pst),  תתבקש  להזין את הסיסמה וללחוץ על אישור .

הגדר את האפשרויות עבור ייבוא פריטים.  בדרך כלל אין צורך לשנות את הגדרות ברירת המחדל .

התיקיה העליונה - בדרך כלל תיקיות  אישיות או כתובת הדואר האלקטרוני שלך - נבחרת באופן אוטומטי .

האפשרות כלול תיקיות משנה נבחרת  כברירת מחדל. כל התיקיות תחת התיקיה שנבחרה ייובאו .
בחר אחת מאפשרויות היעד :

יבא פריטים לתוך התיקיה הנוכחית   אפשרות זו מייבאת את הנתונים לתוך התיקיה  הנבחרת כעת .

יבא פריטים לאותה תיקיה ב   אפשרות זו מייבאת את הנתונים לתוך תיקיית היעד  בעלת שם זהה לזה של תיקיית המקור, לדוגמה, מתיבת הדואר הנכנס לתיבת הדואר הנכנס.  אם תיקיה מסוימת אינה קיימת ב - Outlook,  המערכת  תיצור אותה .


לחץ על סיום .


עצה :   אם  ברצונך לאחזר רק מספר פריטים מקובץ תיקיות אישיות ‏ (.pst),  באפשרותך  לפתוח    את  קובץ התיקיות האישיות ‏ (.pst)  ולאחר  מכן, ב- חלונית ניווט, לגרור ולשחרר את הודעות הדואר האלקטרוני ואת אנשי הקשר  מתיקיות קובץ ‏התיקיות האישיות  (.pst)  בתיקיות  Outlook  הקיימות שלך .


לתחילת המאמר