אם מערכת ההפעלה (וינדוז), אינה באנגלית, יש בצע שינויים בregistry editor.


לחץ על כפתור החלונות ועל R ורשום regedit.


נווט אל HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language, ואז שנה את הערכים של "Default" ו"InstallLanguage" (על ידי קליק ימני ובחירת modify) לערך "0409" המייצג את השפה האנגלית.


לאחר מכן, פתח את לוח הבקרה, בחר אזור, ושנה את השפה עבור תוכניות שאינן תוכניות unicode לאנגלית (ארצות הברית). הקש אישור, והפעל מחדש את המחשב.

קישור לעדכון לכל השפות: כאן

עדכון למערכת הפעלה בעברית או אנגלית בקבצים המצורפים
kb969084 - Rdp 7.0 for winXP"


 If your windows language is not English, you will have to hack it a bit.To change the system installed locale language, run Registry Editor, and then navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language registry key, and then change the value date for “Default” and “InstallLanguage” registry value to “0409“(by right clicking and choosing "modify"), which represent US English


Then, open Control Panel, and open Regional and Language Options. In Regional Options and Advanced tabs, set the language to English (US) as default format and language for non-Unicode programs. Click on “OK” when done, and then reboot the system.


Found on Spiceworks: https://community.spiceworks.com/topic/1959655-kb969084-rdp-7-0-for-winxp?utm_source=copy_paste&utm_campaign=growth


link to all languages:  HERE

update for English and Hebrew at the bottom of this article.