התקנה אוטומטית מאפשרת להתקין חשבשבת בתחנה, כאשר המחשב עליו היתה מותקנת חשבשבת הוחלף או עבר פורמט.
התהליך מהיר ופשוט להפעלה.


שלב 1

בתחנה תקינה כלשהי (לא החדשה) של חשבשבת מכינים קובץ מאסטר ממנו התוכנית תכין קובץ הגדרות, 

על ידי הקלקה על הקישור הבא יחד עם מקש http://downloads.hash.co.il/files/General/pas.exe                                          <.....CTRL בסיום הפעולה יופיע החלון הבא:


 


 

 

 

שלב 2

 


בתחנה החדשה, בה אין חשבשבת, מתקינים את התוכנה על ידי הקלקה על הקישור הבא (יחד עם המקש Ctrl).
ההתקנה תתבצע למחיצה Hash7 (כאשר תופיע הודעה לגבי נתיב ההתקנה ב-hash7 הקליקו OK)
והמתינו להודעה שההתקנה הסתיימה בהצלחה:                         http://downloads.hash.co.il/files/General/astp.exeשלב 3

 


לאחר שהופיעה הודעה התקנת חשבשבת הסתיימה בהצלחה יש ליצור התחברות מהתחנה החדשה,
כדי שנפעיל אקטיבציה על התחנה. שילחו לנו את סיסמת ההתחברות על ידי הקלקה על הקישור הבא:          http://www.hash.co.il/?page_id=4608בסיום האקטיבציה יפתח תפריט חשבשבת לתחילת עבודה.

 

לתחילת המאמר