כך תוכל להפוך את Internet Explorer לדפדפן ברירת המחדל שלך:


  • פתח את Internet Explorer, בחר בלחצן כלים ולאחר מכן בחר אפשרויות אינטרנט.


  • בחר בכרטיסיה תוכניות ולאחר מכן בחר קבע כברירת מחדל.


  • בחר אישור ולאחר מכן סגור את Internet Explorer.


אפשרות נוספת:


בתפריט התחלה , בחר הגדרות .


בחר אפליקציות > אפליקציות ברירת מחדל.


בחר את ברירת המחדל שברצונך להגדיר ולאחר מכן בחר את האפליקציה.