* כאשר מקבלים דואר עם מסמך מצורף, ובמקום האייקון של המסמך ישנה הודעה האומרת:


{EMBED Outlook.FileAttach}    או      {EMBED WordMailFileAttachment}        או        {EMBED Unknown}


* הסיבה לכך היא שפקודת : 'הצג קודי שדה' מופעלת.


* כדי לפתור בעייה זו,אפשר ללחוץ על ALT+F9 - פעולה זו תהפוך את הפקודה, ותאפשר קבלת הקובץ המצורף